LVL – LAMINATED VENEER LUMBER

Specification:

  • Thickness: 11mm-100mm
  • Width: 20mm-1220mm, Length: 500mm-4000mm or as required
  • Glue: MR – T2 E2/E1/E0 , T1 E2/E1/E0
  • Core: Styrax, Pine, Acacia, Eucalyptus and MLH
  • MC: 15%

Application:

  • High Quality LVL for Door Frame, Sofa…
  • High quality LVL for Bedslat
  • LVL for Wooden Pallets, LVL for Pallets, Boxes etc Packaging Materials

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *